Bedrijfshistorie:
In 1996 ben ik, A.L Heinhuis, vanuit huis aan het Raaigras te Leeuwarden begonnen met het assembleren
en repareren van computers.
Later kwam daar het systeembeheer bij, waarna in 2000 de inschrijving bij de KvK volgde onder de naam:
"A.L. Heinhuis - Systeembeheer".

Omdat de woning steeds meer op een magazijn begon te lijken, verhuisde het bedrijf in 2002 naar een bedrijfspand aan de Ouddeelstraat te Leeuwarden.
Door de vraag naar betaalbare computerapparatuur vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven onstond de groothandel in gebruikte computers.
Al snel bleek dat er te weinig ruimte was en verkaste de zaak in 2004 naar een bedrijfspand aan de
Apolloweg te Leeuwarden.
In dat zelfde jaar verhuisden wij privé naar een woonboederij met een grote bedrijfsloods in Minnertsga.
De loods werd tijdelijk gebruikt voor extra opslag, maar was eigenlijk groot genoeg voor het bedrijf en zo
ontstond medio 2006 de "Computerboerderij".

Na mijn pensionering in 2014 is de groothandel afgestoten en ging ik verder met reparatie en verkoop.
Hierdoor stond de loods grotendeels leeg en was daarom niet meer rendabel. Het pand werd dan ook in 2018 verkocht en omdat we nog niets nieuws hadden kunnen vinden, verhuisden wij tijdelijk naar Berltsum.
In de zomer van 2019 vonden wij onze huidige woning in St.-Annaparochie.
Na een grondige verbouwing zijn we hier in het voorjaar van 2020 gaan wonen.

Inmiddels heb ik de leeftijd van 73 jaar bereikt maar ophouden met werken is geen optie, dus zolang de
gezondheid het toelaat en het plezier er nog is blijf ik werken.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit reparatie, verkoop en advisering.
Dit alles uitsluitend op afspraak want we hebben GEEN winkel en daarom ook GEEN openingstijden.


Prijzen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB, © ALHS computers 1997-2024